Máy quét sách chuyên dụng Microbox Ultra A2 Standard

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Được phát triển theo cách được nhắm mục tiêu cho lĩnh vực dịch vụ số hóa
  • Đáp ứng tối ưu các nhu cầu đặc biệt về thông lượng cao, chất lượng vượt trội và độ bền cực độ.