Kệ sách thông minh Smart Shelf Bibliotheca

Liên hệ (0989 877 888)

  • Hỗ trợ hoàn trả sách và thiết bị nhanh chóng, dễ dàng
  • Chỉ định được khu vực hoàn trả
  • Ngăn chứa tài liệu gồm 3 cỡ: Sách lớn, sách nhỏ, CD/DVD

 

  • Kệ sách lớn
  • Kệ sách nhỏ
  • Kệ CD/DVD
  • Dành cho tạp chí
Xóa
Giải pháp Sản phẩm Liên hệ