Kệ sách thông minh Smart Shelf Bibliotheca

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Hỗ trợ hoàn trả sách và thiết bị nhanh chóng, dễ dàng
  • Chỉ định được khu vực hoàn trả
  • Ngăn chứa tài liệu gồm 3 cỡ: Sách lớn, sách nhỏ, CD/DVD

 

Xóa