Máy quét sách chuyên dụng Microbox Kiosk Profi A2

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Là một trong những máy quét sách A2 thành công và đa năng nhất trên thị trường quốc tế
  • Gây ấn tượng với chất lượng hình ảnh và năng suất phi thường của nó