Máy khử từ Tattle-Tape™ Bibliotheca

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Khả năng thích ứng với bất kỳ loại sách nào
  • Lý tưởng cho việc chỉ làm thủ tục check- out mượn sách với số lượng lớn.
  • Rất an toàn với việc khử từ những sợi từ Tattle-Tape của Bibliotheca tài liệu có chất liệu in và đĩa CD.