Máy quét sách chuyên dụng Microbox Cobra A2

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Chuyên dùng cho khổ A2
  • Có thể được điều chỉnh riêng lẻ nhờ các mô -đun điều khiển có thể lập trình.