TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CỦA SAO MAI DOANH NGHIỆP CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC

BẢNG QUYỀN LỢI & TRÁCH NHIỆM DÀNH CHO ĐỐI TÁC

BUSSINESS PARTNER

Không áp doanh số

Giá áp dụng cho Business Partner.
Phối hợp các hoạt động Marketing khai thác cơ hội.

Tiếp thị SP, GP SMEG
Setup cho SMEG demo, tư vấn Khách hàng tiềm năng.

SILVER PARTNER

3 – 6 Tỷ / năm

Chiết khấu Silver Partner
Phối hợp Marketing
Đào tạo sản phẩm, giải pháp, phần mềm
Đào tạo bán hàng
Thưởng doanh số vượt trên 6 tỷ năm Tôn vinh ghi nhận cấp bậc

Tiếp thị SP, GP SMEG
Setup các demo, tư vấn KHTN
Phối hợp khách mời Webinar, sự kiện

GOLD PARTNER

6 – 10 Tỷ / năm

Chiết khấu Gold Partner
Phối hợp Marketing
Đào tạo sản phẩm, giải pháp, phần mềm
Đào tạo kỹ thuật, thi công, lấp đặt
Đào tạo bán hàng
Thưởng doanh số vượt trên 10 tỷ, Tôn vinh ghi nhận cấp bậc
Gia nhập hệ thống Gold Partner
Liên minh năng lực đấu thầu

Tiếp thị SP, GP SMEG
Setup demo, tư vấn KHTN
Phối hợp khách mời Webinar, sự kiện
Không truyền thông sản phẩm, giải pháp cạnh tranh

DIAMOND PARTNER

Trên 10 Tỷ / năm

Chiết khấu Diamond Partner
Phối hợp Marketing
Đào tạo sản phẩm, giải pháp, phần mềm
Đào tạo kỹ thuật, thi công, lấp đặt
Đào tạo bán hàng
Thưởng doanh số xuất sắc, Tôn vinh ghi nhận cấp bậc
Gia nhập hệ thống Diamond Partner
Liên minh năng lực đấu thầu
Liên kết truyền thông Social media với SMEG

Tiếp thị SP, GP SMEG
Setup demo, tư vấn KHTN
Phối hợp khách mời Webinar, sự kiện
Không truyền thông sản phẩm, giải pháp cạnh tranh
Tổ chức tham quan trải nghiệm dự án, mô hình

SAO MAI LUÔN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC

BÁO CHÍ NÓI GÌ VỀ SẢN PHẨM VÀ GIẢI PHÁP CỦA SAO MAI

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC MỤC TIÊU CẦN HỢP TÁC

Các DN, đối tác và NPP trong ngành TBCN, Hạ tầng & CNTT, XD, TB nội thất, ME, Camera … Tại địa các phương.
Tất cả các doanh nghiệp ngoài ngành cùng chung khách hàng mục tiêu : Bảo hiểm học đường, du lịch học đường, Các cty kinh doanh các chương trình đào tạo trải nghiệm v.v..
Đối tác liên kết SP thiết bị, Phần mềm giáo dục, phần mềm học liệu trong nước
Các công ty STB&TH các tỉnh, Cty thuộc NXBGD VN.
Đối tác tư vấn, Trung gian môi giới, Nhà tài trợ, Lãnh đạo ban ngành, tài chính…
Các đối tác là cá nhân có quan hệ VIP.

    [recaptcha]