Tâm

– Sao Mai luôn đặt chữ TÂM như một nền tảng cốt lõi quan trọng trong việc kinh doanh, trách nhiệm xã hội, đối đãi nhân viên và duy trì đạo đức nghề nghiệp
– Sao Mai coi trọng khách hàng & nhân viên của mình, lấy họ làm trung tâm cho mọi hoạt động, chúng tôi đặt lợi ích, mong muốn của khách hàng lên hàng đầu để cùng với đội ngũ nhân sự của mình nỗ lực phụng sự mang đến những sản phẩm, giải pháp tin cậy, hữu ích và lấy sự hài lòng của khách hàng, CB CNV là thước đo thành công.
– Sao Mai chăm sóc khách hàng, CB CNV và thực hiện trách nhiện xã hội bằng sự tự nguyện, nỗ lực phục vụ bằng trái tim và tâm trí của mình.     

Trí

– Là nhà cung cấp các giải pháp tiên phong cho ngành giáo dục, chúng tôi đặt tâm TRÍ của mình vào việc nghiên cứu sản phẩm, tích hợp giải pháp thông minh, hiện đại, tiên tiến trên nền tảng công nghệ của các nhà sản xuất danh tiếng trên thế giới, để phục vụ và góp phần đổi mới hoạt động giáo dục – thư viện tại Việt Nam.
– Sao Mai khuyến khích tinh thần sáng tạo, học hỏi, dám nghĩ dám làm của đội ngũ Sao Mai để ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ nhằm tạo ra những sản phẩm, giải pháp khác biệt và tiên phong trong ngành.
– Sao Mai cũng đề cao tinh thần học tập, lấy việc học tập không ngừng làm căn bản, nâng cao giá trị cho đội ngũ nhân sự và hướng đến một tổ chức học tập.

Tín

– Sao Mai luôn đặt chữ TÍN lên hàng đầu, lấy tín nghĩa làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động và luôn bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình.
 
– Sao Mai luôn nỗ lực để thực hiện tốt nhất cam kết với khách hàng, đối tác và phấn đấu để làm tốt hơn, vượt xa hơn các chuẩn mực thông thường, không chỉ để hoàn thành cho xong việc mà chúng tôi xem đó là trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp.

Tinh

– Thái độ quan trọng hơn trình độ là TINH thần mà chúng tôi luôn đeo đuổi, nỗ lực xây dựng một động ngũ tinh thông cùng với thái độ cầu thị, học hỏi và tinh thần cầu tiến.
 
– Nhất nghệ TINH nhất thân vinh, Sao Mai tập trung xây dựng hệ giá trị và tầm nhìn dài hạn trong nghề nghiệp của mình, mỗi thành viên Sao Mai phải là người giỏi nhất trong phần việc mà họ đảm nhận để xây dựng Sao Mai thành một tổ chức tinh thông, dẫn đầu trong phân khúc thị trường mà Sao Mai kinh doanh.

Đồng

– Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, đó là tinh thần ĐỒNG đội mà chúng tôi xây dựng. Tại Sao Mai chúng tôi xây dựng tinh thần hợp tác, tương trợ, giúp đỡ để mọi người cùng nhau đi xa hơn, cao hơn.
– Với đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, đồng nghiệp, cổ đông… chúng tôi cũng nêu cao tinh thần này với chủ trương cùng nhau xây dựng mối quan hệ hợp tác, tương trợ, giúp đỡ thân tình để cùng nhau làm việc và thành công.
– Với xã hội, chúng tôi đồng tâm, hợp lực đóng góp cho sự phát triển,đổi mới vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Nhân

– Sao Mai nỗ lực xây dựng một tổ chức kinh doanh với tinh thần NHÂN văn, chúng tôi xây dựng nền tảng mối quan hệ với CB CNV, khách hàng, đối tác, đồng nghiệp, cổ đông bằng tinh thần nhân ái, nhân văn và công bằng.
– Sao Mai xem đội ngũ nhân sự của mình như một tài sản quý giá, chúng tôi nỗ lực xây dựng môi trường làm việc tốt, văn minh, công bằng, minh bạch và không ngừng nâng cao chính sách phúc lợi cũng như tạo điều kiện cho các nhân sự của mình được học hỏi, nâng cao trình độ, thăng tiến.
– Chúng tôi cũng lan tỏa tinh thần nhân văn đến cộng đồng bằng nỗ lực đóng góp và thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua nhiều hoạt động khác nhau.