Trạm thủ thư RFID Bibliotheca

Liên hệ (0989 877 888)

  • Thiết kế tinh tế, phù hợp cho không gian nhỏ
  • Dễ dàng thiết lập, chuyển đổi, sử dụng
  • Tính tương thích với các thiết bị cao
  • Trình quản lý thẻ cao cấp