Máy quét sách chuyên dụng Microbox Dragon A1

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Chuyên dùng cho khổ A1
  • Sử dụng ống kính camera X71
  • Công nghệ True Color Managerment: cho màu sắc trung thực và chính xác