Trạm thủ thư RFID che chắn EU Bibliotheca

Liên hệ (Chưa VAT)

  • Thiết kế nhỏ gon, mỏng nhẹ, hiện đại
  • Khả năng che chắn chống nhiễu sóng từ tuyệt đối
  • Xử lý được nhiều tài liệu/sách cùng lúc
  • Dễ dàng thiết lập, chuyển đổi, sử dụng
  • Đồng bộ được hầu hết các phần mềm trên thế giới

 

/*Giá biến thể woo*/