Máy quét sách chuyên dụng Microbox Kiosk A2 Lite

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Là một máy quét hiệu suất cao và hiệu quả, tiết kiệm không gian, đây là giải pháp lý tưởng cho các dự án ngân sách thấp.