Cổng an ninh thư viện RFID Bibliotheca

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Thiết kế cánh cổng hiện đại
  • Sử dụng dải bảo mật RFID. Hệ thống này phát hiện các dải từ RFID từ mọi hướng
  • Tích hợp phần mềm libraryConnect™
  • Tích hợp bộ đếm bước chân với phần mềm staffConnect™
  • Cấu hình, lắp đặt và bảo hành đơn giản
Xóa