Máy quét sách chuyên dụng Microbox Mosquito A1

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Chuyên dùng cho khổ A1
  • Sử dụng ống kính camera X71
  • Thấu kính quang học Schneider: Tối ưu hóa nếp gấp sách