Thiết bị kiểm kê cầm tay Bibliotheca Inventory Wand HND000050-000

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Thiết kế nhỏ gon, mỏng nhẹ, hiện đại
  • Phát hiện ra sách để sai kệ hoặc sách còn thiếu
  • Tăng cường an ninh thư viện
  • Tăng năng suất cho thủ thư và giúp thư viện ngăn nắp trật tự hơn
  • Cho phép thay đổi trạng thái bảo mật của tài liệu