Giỏ AMH™ flex Bibliotheca

Liên hệ (0989 877 888)

  • Giỏ AMH™ flex cho phép các mục trong thư viện được tích lũy và sắp xếp một cách nhẹ nhàng.
  • Được thiết kế để thích nghi.
  • Làm cho không gian nhiều hơn.
  • Kinh nghiệm cơ bản cho nhân viên.
  • Giỏ size lớn
  • Giỏ tiêu chuẩn
  • Giỏ tự động
Xóa