Giỏ AMH™ flex Bibliotheca

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Giỏ AMH™ flex cho phép các mục trong thư viện được tích lũy và sắp xếp một cách nhẹ nhàng.
  • Được thiết kế để thích nghi.
  • Làm cho không gian nhiều hơn.
  • Kinh nghiệm cơ bản cho nhân viên.
Xóa