Máy nạp từ Tattle-Tape™ Bibliotheca

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Khả năng thích ứng với bất kỳ loại sách nào
  • Đèn để báo tín hiệu thiết bị đang vận hành.
  • Được chứng nhận UL, đáp ứng các chỉ thị WEEE và RoHS