Máy quét sách chuyên dụng Microbox Spirit Advance

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Hiệu quả, mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, Spirit Advance là sự thay thế bền vững cho các hệ thống máy photocopy và máy quét lý tưởng để số hóa trong văn phòng hoặc trong thư viện công cộng và khu vực lưu trữ.