Máy quét sách chuyên dụng Microbox Hornet A0

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Chuyên dùng cho khổ A0
  • Sử dụng ống kính camera X71
  • Thấu kính quang học Schneider: Tối ưu hóa nếp gấp sách