GIẢI PHÁP TRƯỜNG HỌC THÔNG MINH INDOTA

Giải pháp Smart Campus của Indota

Giải pháp tích hợp Smart Campus dựa trên quản lý & điều khiển thông minh

XÂY DỰNG NÊN TẢNG PHÁT TRIỂN VÀ TÍCH HỢP

Môi trường thông minh

 • Môi trường IT cơ bản
 • Phòng học thông minh
 • Campus IoT
 • Giám sát an ninh
 • Tiết kiệm năng lượng
 • Thiết bị đầu cuối thông minh

Giảng dạy thông minh

 • Phòng học thông minh
 • Lớp học đám mây
 • Thẻ cho phòng học thông minh
 • Đầu đọc thẻ thông minh
 • Tổng hợp bài làm sai
 • Bài tập trực tuyến
 • …..

Quản lý thông minh

 • Quản trị trường học
 • QL giáo viên và học sinh
 • Sự phát triển của học sinh
 • Sự phát triển của giáo viên
 • Hậu cần chung
 • Hợp tác OA

Dịch vụ thông minh

 • Tương tác giữa gia đình và trường học
 • Dịch vụ di động
 • Điểm danh
 • Tiêu dùng thẻ tín dụng
 • Dịch vụ IT
 • ….

Smart campus

trung tâm điều hành

 • Trung tâm quản lý ứng dụng
 • Trung tâm dữ liệu cơ bản
 • Trung tâm xác thực danh tính
 • Trung tâm nâng cao năng lực mở

data center

 • Cơ sở dữ liệu chính
 • Dữ liệu có cấu trúc
 • Dữ liệu phi cấu trúc
 • Kho dữ liệu
 • Phân tích dữ liệu
 • Khai thác dữ liệu
 • Giao thức dữ liệu
 • Dịch vụ dữ liệu (Data API)

XÁC NHẬN DANH TÍNH HỢP NHẤT

Nhận diện việc sử dụng một bộ tài khoản và mật khẩu để truy cập vào nhiều hệ thống và giao thức oauth 2.0 được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật của thông tin người dùng.

QUẢN LÝ BIG DATA

Quản lý dữ liệu của các tổ chức, lớp học và sinh viên, và duy trì nguồn dữ liệu có thẩm quyền duy nhất.

MÁY TÍNH BẢN ĐA NĂNG

Cung cấp một máy tính để bàn văn phòng thống nhất cho mọi người dùng và giải quyết tất cả các loại công việc chỉ một cửa.

NỀN TẢNG BIG DATA

Trung tâm dữ liệu campus là nền tảng quản lý tổng quan dữ liệu lớn chính của trung tâm chỉ huy dữ liệu thông tin smart campus.

Sau khi dữ liệu được thu thập, nó có thể thực hiện giám sát từ xa dữ liệu trên nền tảng IoT, kiểm soát động lực của dữ liệu đặc biệt trong khuôn viên trường và tạo điều kiện cho việc ra quyết định và phân tích.