Trạm thủ thư RFID gắn USB Bibliotheca

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Thiết kế tinh tế, phù hợp cho không gian nhỏ
  • Tính di động cao
  • Dễ dàng thiết lập và chuyển đổi
  • Khai thác sức mạnh của máy tính xách tay