Trạm thủ thư RFID gắn USB Bibliotheca

Liên hệ (0989 877 888)

  • Thiết kế tinh tế, phù hợp cho không gian nhỏ
  • Tính di động cao
  • Dễ dàng thiết lập và chuyển đổi
  • Khai thác sức mạnh của máy tính xách tay