[HCM] Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án

Mô tả công việc – Nắm thông tin sản phẩm, đi thị trường gặp gỡ,...

[HN] [ĐN] [HCM] Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh phân phối

Mô tả công việc: Thực hiện các hoạt động kinh doanh – tiếp thị vào...

[HN] Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh dự án

Mô tả công việc: Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kinh...

[HN] [HCM] Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh dự án

Mô tả công việc: Thực hiện các hoạt động kinh doanh – tiếp thị vào...

[HN] Tuyển dụng vị trí trưởng phòng kinh doanh phân phối

Mô tả công việc: Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kinh...

Tuyển dụng vị trí nhân viên trợ lý kinh doanh

Tuyển dụng vị trí nhân viên trợ lý kinh doanh Mô Tả công việc: Quản...