[HCM] Tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự

Mô tả công việc – Làm các công việc nhân sự: Chấm công, tính lương,...

[HCM] Tuyển dụng nhân viên IT – Hỗ trợ kinh doanh

Mô tả công việc – Quản trị hệ thống mạng nội bộ – Kiểm tra,...

[HCM] Tuyển dụng nhân viên kinh doanh dự án

Mô tả công việc – Nắm thông tin sản phẩm, đi thị trường gặp gỡ,...

[HN] [ĐN] [HCM] Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh phân phối

Mô tả công việc: Thực hiện các hoạt động kinh doanh – tiếp thị vào...

[HN] Tuyển dụng trưởng phòng kinh doanh dự án

Mô tả công việc: Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kinh...

[HCM] Tuyển dụng trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật

Mô tả công việc – Lập kế hoạch hoạt động hàng tháng cho nhân viên...

[HN] [DN] [HCM] Tuyển dụng nhân viên dịch vụ kỹ thuật

Mô tả công việc Triển khai công việc dịch vụ kỹ thuật, lắp đặt, bảo...

[Hồ Chí Minh] Tuyển dụng nhân viên kế toán kho

Mô tả công việc 1. Thực hiện thủ tục xuất nhập hàng Kiểm tra các...

[HN] [HCM] Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh dự án

Mô tả công việc: Thực hiện các hoạt động kinh doanh – tiếp thị vào...

[HN] Tuyển dụng vị trí trưởng phòng kinh doanh phân phối

Mô tả công việc: Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động kinh...

Tuyển dụng vị trí nhân viên trợ lý kinh doanh

Tuyển dụng vị trí nhân viên trợ lý kinh doanh Mô Tả công việc: Quản...

Tuyển dụng vị trí nhân viên đào tạo và kỹ thuật – biết tiếng anh

Tuyển dụng vị trí nhân viên đào tạo và kỹ thuật – biết tiếng anh...