Tủ sách từ xa remoteLocker Bibliotheca

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Khách hàng ở xa có thể lưu trữ và trả sách một cách thuận tiện
  • Thiết kế theo dạng mô-đun, linh hoạt trong việc tùy biến, mở rộng
  • Được trang bi đầu đọc RFID giúp giao dich, trả sách một cách nhanh chóng
  • Tích hợp phần mềm remoteLocker kết nối với hệ thống ILS của thư viện