Bục Giảng Thông Minh HJ-27D

Liên hệ (0989 877 888)

  • Tích hợp màn hình cảm ứng 23.8 inch
  • Chiều cao bục có thể được điều chỉnh lên xuống
  • Lắp đặt và kết nối dễ dàng
Giải pháp Sản phẩm Liên hệ