Bục Giảng Thông Minh Indota I-DESK 19

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Điều chỉnh độ cao chỉ bằng một nút bấm
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Lắp đặt và kết nối dễ dàng