Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đề án Giáo dục thông minh từ năm 2021 – 2030

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời”.

Ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định 3249/QĐ-UBND, về phê duyệt đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời” tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2030.

Đề án này hướng đến việc ứng dụng và phát triển công nghệ số trong giáo dục phổ thông, tạo nguồn nhân lực cho thành phố thông minh, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Giáo dục thông minh

Cụ thể: Trong giai đoạn năm 2021-2025, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ thống quản lý giáo dục, dạy học thông minh thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, kết nối cơ sở giáo dục, điều hành hoạt động giáo dục với các giải pháp công nghệ thông tin thông qua Trung tâm Điều hành Giáo dục thông minh, hệ thống quản trị trường học, lớp học, cơ sở vật chất trường học thông minh đồng bộ, kết nối và chia sẻ.

Vào giai đoạn này, thành phố cũng hướng đến việc xây dựng và tổ chức dạy học, kiểm tra và đánh giá thông minh, xây dựng lớp học thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) xây dựng phần mềm dạy học, kho dữ liệu dạy học, cung cấp các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học từ xa, các phương pháp dạy học tích cực.

Đồng thời, xây dựng hệ thống học liệu và phần mềm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, “cần gì học nấy” của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Giai đoạn năm 2025-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu sẽ xây dựng chương trình dạy học hiện đại, với các nội dung giáo dục STEM, tự động hóa ứng dụng, các chương trình cơ bản về Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ chuỗi khối (Blockchain), Coding…

Song song đó, thành phố cũng sẽ xây dựng các phòng thực hành, thí nghiệm thông minh, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm thực hành hay thí nghiệm hiện đại, ứng dụng AI và Big Data vào xây dựng hệ thống thi, kiểm tra, khảo sát và phân tích, thống kê để điều chỉnh, cải tiến quá trình dạy học, định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

Nguồn Báo Giáo Dục Việt Nam

Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận