Tem RFID chữ nhật dùng cho sách Bibliotheca

Liên hệ (Chưa VAT)

  • Tem RFID chữ nhật dùng cho sách Bibliotheca TAG000013-000 (1500 tem/cuộn)
/*Giá biến thể woo*/