Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 30/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2222/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế, đến năm 2030, phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số.

Ngoài ra, vào năm 2030, 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, 100% trường cao đẳng, trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia, phấn đấu ít nhất 50% đến năm 2025 và 100% đến năm 2030, các trường chất lượng cao là trường học số.

Bên cạnh đó, để thực hiện được các mục tiêu trên, cần xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; phát triển hạ tầng, nền tảng, thiết bị và học liệu số; phát triển năng lực số cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và đổi mới phương pháp dạy và học…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem Chi tiết Quyết định 2222/QĐ-TTg

Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận