Các cơ sở giáo dục được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Hiện cả nước có 19 cơ sở giáo dục đại học được Bộ GDĐT cho phép cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc.

Bộ GDĐT vừa cho phép Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc. Như vậy, hiện cả nước có 19 trường được cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung lực 6 bậc.

Bộ GDĐT yêu cầu Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh công khai đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam trên cổng thông tin điện tử của trường, của Bộ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy chế thi; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ GDĐT. Cần đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên website chính thức của trường.

Bộ cũng yêu cầu trường báo cáo kế hoạch tổ chức thi, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổng hợp và đánh giá kết quả thi sau mỗi đợt thi gửi về bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo.

Như vậy, tính đến thời điểm này cả nước có 19 đơn vị được Bộ GDĐT cho phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam gồm:

 1. Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
 2. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Huế
 3. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội
 4. Trường ĐH Ngoại ngữ – ĐH Đà Nẵng
 5. ĐH Thái Nguyên
 6. Trường ĐH Cần Thơ
 7. Trường ĐH Hà Nội
 8. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
 9. Trường ĐH Vinh
 10. Học viện An ninh nhân dân
 11. Trường ĐH Sài Gòn
 12. Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh
 13. Trường ĐH Trà Vinh
 14. Trường ĐH Văn Lang
 15. Trường ĐH Quy Nhơn
 16. Trường ĐH Tây Nguyên
 17. Trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh
 18. Học viện Báo chí và Tuyên truyền
 19. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận