Bộ GD&ĐT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Căn cứ Thông tư số 32 ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học.

Triển khai giáo dục Stem gồm các bước:

Tập huấn, triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình giáo dục Stem cấp Tiểu học. Cụ thể, trên cơ sở tài liệu Hướng dẫn giáo dục Stem cấp tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) đã được xây dựng dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước về giáo dục Stem, các mô hình về giáo dục Stem trong trường phổ thông được triển khai theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT giai đoạn trước, chọn 7 tỉnh, thành phố để tổ chức tập huấn, triển khai xây dựng điểm mô hình giáo dục Stem cấp tiểu học. Tại mỗi tỉnh chọn 5 đơn vị cấp huyện, mỗi đơn vị cấp huyện chọn 2 trường tiểu học để tham gia tập huấn, tổ chức triển khai thực hiện xây dựng mô hình giáo dục Stem cấp Tiểu học.

Đánh giá hiệu quả, tổng kết về mô hình giáo dục Stem cấp Tiểu học sẽ thực hiện các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện tại các đơn vị được chọn thực hiện về mô hình giáo dục Stem cấp Tiểu học. Tổ chức các hội thảo đánh giá, hội nghị tổng kết về các nội dung thống nhất triển khai thực hiện nhân rộng trong thời gian tiếp theo.

Tiếp đó, trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện xây dựng về mô hình giáo dục Stem cấp Tiểu học, tổ chức xây dựng và ban hành Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học.

Đồng thời, trên cơ sở hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học đã được Bộ GD&ĐT ban hành, mô hình về giáo dục Stem cấp Tiểu học đã được xây dựng sẽ chọn 15 tỉnh/thành phố để tổ chức tập huấn, triển khai thí điểm diện rộng các nội dung về giáo dục Stem cấp tiểu học. Tiếp đó, đánh giá hiệu quả triển khai thí điểm và chỉ đạo triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học.

Kế hoạch triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học theo tiến độ:

Stem trong trường tiểu học

Vụ Giáo dục Tiểu học và các đơn vị liên quan sẽ tập huấn trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của các trường Tiểu học được chọn thực hiện thí điểm trong tháng 7, 8/2022; Tập huấn trực tuyến mở rộng cho các trường tiểu học tham gia thí điểm để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại các đơn vị vào 9/2022;

Tháng 9-10/2022 tiếp tục Hướng dẫn xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, xây dựng chủ đề, cách thức tích hợp, triển khai dạy học và đánh giá theo phương thức giáo dục Stem; mô hình không gian sáng tạo CLB Stem cho các trường tham gia;

Tháng 10, 11/2022 thực hiện hướng dẫn, tư vấn, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện triển khai thực hiện mô hình giáo dục Stem; Tháng 12/2022 tổng kết kết quả triển khai, xây dựng mô hình giáo dục Stem cấp tiểu học.

Xây dựng và ban hành Công văn hướng dẫn triển khai giáo dục Stem cấp Tiểu học sẽ diễn ra 12/2022 với việc dự thảo Công văn hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục Stem cấp Tiểu học; Họp tổ chuyên gia góp ý, hoàn thiện Dự thảo Công văn hướng dẫn. Tháng 1/2023 trình lãnh đạo Bộ kí ban hành Công văn hướng dẫn…

Theo kế hoạch, 9/2024 trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện thí điểm mô hình giáo dục Stem cấp Tiểu học, Vụ Giáo dục Tiểu học và các đơn vị liên quan sẽ xây dựng hướng dẫn thống nhất chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục Stem trên toàn quốc.

Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận