Bộ điều khiển nguồn tuần tự Konzesys KZ-PCI8X

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Có thể kết nối cùng lúc 8 thiết bị
  • Dễ dàng kết nối và lắp đặt