HỆ THỐNG ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ TRỰC TUYẾN

SmartElearning
Hệ thống đào tạo

Xây dựng nền tảng phần mềm học, thi trực tuyến: kèm các module dạy ngoại ngữ và các môn học đa phương tiện theo mô hình tiên tiến nhất hiện nay. Tính năng cơ bản như sau:

– Học liệu được xây dựng thành 1 website riêng, hệ thống website có tính năng đầy đủ của 1 hệ thống quản lý dạy học và có các công cụ chuyên phục vụ việc dạy học ngoại ngữ và các môn học đa phương tiện khác.

– Các khóa học có các hoạt động tương tác với học viên như diễn đàn thảo luận, thu âm luyện nói tiếng Anh, workshop, viết nhật ký v.v…

Hệ thống có thể cung cấp 4 loại diễn đàn khác nhau:
– News forum: Đăng các thông báo của khóa học. Thông báo này được gửi đến toàn bộ học viên của khóa học qua email
– Resource forum: Diễn đàn giúp học viên chia sẻ các tài nguyên giảng dạy liên quan đến môn học
– Coffee Bar: Diễn đàn để học viên giao lưu, trao đổi về những chủ đề không liên quan trực tiếp đến nội dung thảo luận trong khóa học
– Q&A forum: Diễn đàn được thiết kế phục vụ riêng việc trả lời các câu hỏi của người học

diễn đàn
workshop-full

Hệ thống Workshop:

Hệ thống cho phép người học nộp 1 sản phẩm học tập như file ghi âm, bài tiểu luận, bài thuyết trình v.v…
Sau khi nộp xong, công cụ tổ chức Workshop sẽ gửi bài của 1 học viên đến n học viên khác (n là số lượng do GV qui định).
N học viên khác sẽ chấm điểm học viên nộp bài. Bằng cách này, giáo viên có thể tổ chức hoạt động học tập theo kiểu người học đánh giá lẫn nhau và dùng điểm đánh giá này như 1 thành phần đánh giá cuối cùng.

Tính năng viết nhật ký

Cho phép người học ghi lại những kiến thức quan trọng đã học vào 1 sổ tay điện tử riêng mà chỉ có người học và giáo viên mới đọc được. Giáo viên có thể yêu cầu người học viết nhật kí như một hình thức đánh giá.
– Hệ thống có giao diện thân thiện với người dùng, chạy được trên tất cả các thiết bị như máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động.
– Hệ thống website có tính năng hỗ trợ học viên tạo nhiều loại hoạt động học tập khác nhau và hỗ trợ người học tương tác với nhau

nhật ký

Chức năng phục vụ giảng dạy