Tủ số thông minh Inno i-keybox-8 Terminal

Liên hệ (0989 877 888)

  • Có sẵn bên trong 8 khe cắm chìa khóa
  • Xác thực trên thiết bị Terminal
  • Cập nhật theo thời gian thực
  • Quản lý hệ thống từ xa
  • Hoạt động 24/24
Giải pháp Sản phẩm Liên hệ