Trạm tự mượn, trả tài liệu Self Check 1000

Liên hệ (0989 877 888)

  • Thiết kế đẹp mắt, sang trọng
  • Tự mượn và trả tài liệu nhanh chóng
  • Màn hình và kệ để sách rộng, có nhiều không gian sử dụng
  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
  • Hệ thống đèn báo giúp quản lý dễ dàng
  • Máy có chân
  • Máy để bàn
Xóa