Thư viện từ xa remoteLibrary

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Thiết kế trực quan dễ sử dụng
  • Mượn trả tài liệu hoàn toàn tự động
  • Tích hợp màn hình để quảng cáo thư viện và các sự kiện
  • Hệ thống có độ bảo mật cao và bền bỉ
  • Tiết kiệm chi phí quản lý thư viện