Thiết bị kiểm tra trắc nghiệm dành cho học sinh Inno Clicker VT-700-S

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Cài đặt đơn giản
  • Tích hợp với Microsoft PowerPoint
  • Phản hồi nhanh
  • Nhận được nhiều câu trả lời cùng lúc
  • 1 thiết bị cho 1 học sinh