Thiết bị ghi hình và phát sóng Konzesys KZ-NP6000+

Liên hệ (0989 877 888)

  • Khả năng thu và truyền phát cùng lúc
  • Hỗ trợ nhiều thiết bị có thể kết nối
  • Tự động cập nhật phần mềm
  • Thao tác đơn giản, dễ sử dụng