Lớp học thông minh – mô hình lớp học tương lai

Trong xu hướng hội nhập hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong việc giảng dạy...

Tại sao phải có phòng học chuyên biệt cho ngoại ngữ ?

Phòng học ngoại ngữ là môi trường cho phép tất cả các sinh viên thực hành...