HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: GIẢI PHÁP SMART ELEARNING, GIẢI PHÁP TỔNG THỂ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ TRỰC TUYẾN

 
 

NỘI DUNG HỘI THẢO

Với bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, yêu cầu về đào tạo trực tuyến trong thời kỳ dịch bệnh đã và đang là xu hướng tất yếu trong tương lai. Sao Mai Education Group tổ chức hội thảo giới thiệu: “Hệ thống Smart Elearning – Giải Pháp tổng thể đào tạo và khảo thí trực tuyến”, nhằm giới thiệu giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả kết hợp chuyển đổi số trong đào tạo,

Hệ thống Smart Elearning được thiết kế để giúp các đơn vị giáo dục đảm bảo, phát huy tối đa chức năng, nghiệp vụ đồng thời tạo điều kiện để người học chủ động về không gian, thời gian, địa điểm, học tập… Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng Web với các chức năng chính: Xây dựng bài giảng và kho học liệu đào tạo trực tuyến; Giảng dạy trực tiếp qua video conferencing; Tổ chức thi, kiểm tra và đánh giá trực tuyến.

DIỄN GIẢ THAM DỰ

PGS. TS Nguyễn Ngọc Vũ

Chủ nhiệm CLB các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng anh phía Nam.

Ths. Nguyễn Thị Hồng Liên

Chuyên gia Elearning – Trung tâm bồi dưỡng và hỗ trợ Chất lượng Giáo dục hiệp hội các trường CĐ ĐH Việt Nam

NCS. Phạm Thế Lưỡng

Phó Phòng Tổ chức Hành chính

Trường ĐH SP Thể Dục Thể Thao

Ông Đào Ngọc Hoàng Giang

Tổng Giám Đốc Sao Mai Education Group

AGENDA

8h30 – 8h40

(10′) Giới thiệu chương trình

8h40 – 8h50

(10′) Phát biểu của đại diện Sở Khoa học & Công nghệ TP. HCM

Người trình bày: Chu Vân HảiPhó Giảm đốc Sở Khoa học & Công nghệ
TP. HCM

8h50 – 9h00

(10′) Trình bày của đại diện Teky

9h00 – 9h10

(10′) Trình bày của đại diện Intel Việt Nam

9h10 – 9h20

(10′) Trình bày của đại diện ASUS

9h20 – 9h50

(30′) Một số giải pháp tổ chức thi trực tuyến trong bối cảnh người học không thể đến trường vì COVID-19

Người trình bày: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Chủ nhiệm CLB các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếng Anh phía Nam (STESOL)

9h50 – 10h10

(20′) Tăng cường tương tác và chất lượng dạy học trực tuyến thông qua các công cụ LMS

Người trình bày: ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên
Chuyên gia E-learning – Trung tâm Bồi dưỡng và Hỗ trợ Chất lượng Giáo dục (EQTS) Hiệp hội các trường ĐHCĐ Việt Nam

10h10 – 10h30

(20′) Quản trị và lập báo cáo hoạt động dạy học trực tuyến với các công cụ LMS

Người trình bày: NCS. Nguyễn Thế Lưỡng
Phó phòng Tổ chức Hành chính – Trường Đại học Sư phạm Thể Dục Thể Thao TP.HCM

10h30 – 10h55

(25′) Giải pháp tổng thể đào tạo và khảo thí trực tuyến

Người trình bày: Ông Đào Ngọc Hoàng Giang
Tổng Giám đốc Sao Mai Education Group

10h55 – 11h25

(30′) Q&A – Thảo luận trao đổi với chuyên gia

11h25 – 11h30

(5′) Tổng kết & Kết thúc chương trình

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN:

GIẢI PHÁP SMART ELEARNING, GIẢI PHÁP TỔNG THỂ ĐÀO TẠO VÀ KHẢO THÍ TRỰC TUYẾN

Giải pháp Sản phẩm Liên hệ