Phần mềm giảng dạy
& quản trị lớp học thông minh.

Phần mềm là nền tảng hỗ trợ tương tác đa người dùng, cho phép giáo viên xây dựng nội dung giảng dạy, quản lý hoạt động học tập của học sinh, từ đó giáo viên có thể triển khai các hoạt động học tập trên lớp.

Liên hệ tư vấn ngay

Phần mềm giảng dạy & quản trị lớp học thông minh Inclass+ được nghiên cứu và phát triển bởi INNO Việt Nam. Phần mềm Inclass+ được chia thành 3 phân hệ chính.

Inclass+ sử dụng cho phòng học đa phương tiện

Phần mềm phòng học đa phương tiện Inclass+ là một hệ thống giảng dạy tương tác được phát triển với những công nghệ đa phương tiện và môi trường mạng, được thiết kế chạy trên các hệ thống máy tính mạng, phục vụ cho các hoạt động giảng dạy.

Inclass+ được cài đặt và vận hành trên hệ thống mạng máy tính ngang hàng HĐH hỗ trợ Windows 7/8/10 thông qua giao thức kết nối mạng TCP/IP có dây.

Inclass+ dễ dàng sử dụng và thao tác vận hành, hệ thống thể hiện đầy đủ nội dung bài giảng của Giáo Viên và giúp Giáo Viên luôn theo dõi, giúp đỡ việc học của các em Học Sinh. Sử dụng Inclass+ có thể nâng cao chất lượng giảng dạy và nắm bắt tiến trình học tập của các em Học Sinh.

Inclass+ sử dụng cho phòng học ngoại ngữ

Phần mềm phòng học ngoại ngữ thông minh Inclass+ là hệ thống học ngoại ngữ ứng dụng trên môi trường mạng với nhiều công cụ giảng dạy và quản lý. Các chức năng này được phát triển để tạo sự thuận tiện cho giáo viên trong việc thiết kế các hoạt động giảng dạy, áp dụng các tài liệu đa phương tiện và tạo các kịch bản mô phỏng, nhằm hướng dẫn học sinh luyện khả năng đọc, nghe và nói.

Inclass+ sử dụng cho phòng học thông minh

Phần mềm phòng học thông minh Inclass+ là một hệ thống giảng dạy tương tác được phát triển với những công nghệ đa phương tiện và môi trường mạng, được thiết kế chạy trên các hệ thống máy tính mạng, phục vụ cho các hoạt động giảng dạy.

Inclass+ được cài đặt và vận hành trên hệ thống mạng máy tính ngang hàng HĐH hỗ trợ Windows 7/8/10 thông qua giao thức kết nối mạng không dây.

Inclass+ dễ dàng sử dụng và thao tác vận hành, hệ thống thể hiện đầy đủ nội dung bài giảng của Giáo Viên và giúp Giáo Viên luôn theo dõi, giúp đỡ việc học của các em Học Sinh. Sử dụng Inclass+ có thể nâng cao chất lượng giảng dạy và nắm bắt tiến trình học tập của các em Học Sinh.