Giải pháp quản trị trường học thông minh, một trong những giải pháp chủ lực của Sao Mai Education, giải pháp là được thiết kế thông minh, hiện đại được tích hợp hệ thống dựa trên nền tảng các công nghệ tiên tiến của Indota Hà Lan & Konzesys Đài Loan.

Konzesys là một công ty sản xuất và dịch vụ tư vấn về các sản phẩm điều khiển thông minh. Konesys thiết kế và sản xuất các sản phẩm điều khiển tiên tiến cho các ngành kinh doanh, giáo dục, công nghiệp, nhà thông minh và tòa nhà thông minh; Konzesys có trụ sở chính tại Đài Loan và có các đối tác phân phối bán hàng khắp Châu Á

Konzesys-01