GIẢI PHÁP SỐ HÓA VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

GIẢI PHÁP VÀ QUY TRÌNH SỐ HÓA TÀI LIỆU THƯ VIỆN

Quét tài liệu giấy bằng máy scan chuyên dụng

Tài liệu sau khi số hóa ở định dạng PDF, hình ảnh.

Dùng phần mềm OCR để nhận diện ký tự hình ảnh scan

Xuất ra tài liệu PDF 2 lớp (PDF có thể copy text & tìm kiếm)

PHẦN MỀM OCR
NHẬN DIỆN KÝ TỰ HÌNH ẢNH SCAN

  • Nhận dạng kí tự quang học – OCR là công cụ hỗ trợ tự động hoá các tác vụ nhập dữ liệu và số hoá giấy tờ, đặc biệt là các tài liệu như sách, báo, tạp chí.
  • OCR có khả năng nhanh chóng chuyển đổi văn bản trên giấy thành dạng file word, giúp việc lưu trữ và tìm kiếm thông tin trở nên đơn giản, dễ dàng hơn.

OCR là một bước vô cùng quan trọng trong việc số hóa tài liệu thư viện và làm tăng hiệu quả của phần mềm thư viện ILS/LMS

Phần mềm OCR phân tích hình ảnh đưa vào theo các vùng sáng – tối, xác định vùng sáng làm nền và vùng tối dưới dạng ký tự viết. Sau đó, phần mềm OCR chuyển đổi văn bản trong hình thành văn bản kỹ thuật số.