Camera hội nghị truyền hình Konzesys KZ-HD1080S

Liên hệ (Chưa VAT)