Camera hội nghị truyền hình Konzesys KZ-HD1080P

Liên hệ (Chưa VAT)