Bục Giảng Thông Minh Indota HJ-S3

Liên hệ (0989 877 888)

  • Tích hớp máy tính core i5, màn hình 24″ cảm ứng đa điểm
  • Hệ thống điều khiển thông minh
  • Lắp đặt và kết nối dễ dàng