Bục Giảng Thông Minh Indota HJ-KF08

Liên hệ (098 987 78 88)

  • Thiết kế tiện dụng tất cả trong một
  • Hỗ trợ nhiều cổng kết nối
  • Lắp đặt và kết nối dễ dàng
  • Tích hợp sẵn phần mềm Smartclass+