Bộ điều kiển dùng cho phòng học thông minh INDOTA IoT Smart Classroom

140,800,000 (0989 877 888)

  • Đơn giản, dễ sử dụng
  • Tiết kiệm năng lượng
  • An toàn và thông minh
  • Giám sát thời gian thực
  • Mở rộng tương thích