Ngôn ngữ

KODAK

KODAK i3250 SCANNER

KODAK i3250 SCANNER

- Tốc độ: 50 tờ/ 2 mặt/ phút
- Khổ giấy A3

KODAK i3400 SCANNER

KODAK i3400 SCANNER

- Tốc độ: 90 tờ/ 2 mặt/ phút 
- Khổ giấy A3

KODAK i3450 SCANNER

KODAK i3450 SCANNER

- Tốc độ: 90 tờ/ 2 mặt/ phút 
- Khổ giấy A3

KODAK i4250 | i4650| i4850  SCANNER

KODAK i4250 | i4650| i4850 SCANNER

Tốc độ:  i4250: 110 tờ/phút/2 mặt, i4650: 130 tờ/phút/ 2 mặt, i4950: 150 tờ/phút/ 2 mặt 

KODAK i5200 | i5600 | i5800 SCANNER

KODAK i5200 | i5600 | i5800 SCANNER

Tốc độ: i5200: 140 tờ/phút/2 mặt, i5600: 170 tờ/phút/ 2 mặt, i5800: 210 tờ/phút/ 2 mặt 

Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/San-pham/May-Scan/KODAK
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến