Ngôn ngữ
 • Mã sản phẩm: PW01U
 • Nhà sản xuất: BenQ
 • Kết hợp với máy chiếu siêu gần (MX852UST/MW853UST)
 • Dễ dàng cài đặt và cấu hình
 • Cho phép ghép 2 máy chiếu tương tác lại cùng 1 lúc để tạo nên bảng tương tác lớn hơn.
 • Tự động canh điểm trong vòng 1 giây
 • Tương tác bằng bút cùng lúc 4 người hoặc bằng tay với thiết bị PT01(optional)
 • Kích thước tương tác tối đa lên đến 120”
 • Thời gian phản hồi cực nhanh chỉ 0.016 giây
 • Kết hợp với máy chiếu siêu gần (MX852UST/MW853UST)
 • Dễ dàng cài đặt và cấu hình
 • Cho phép ghép 2 máy chiếu tương tác lại cùng 1 lúc để tạo nên bảng tương tác lớn hơn.
 • Tự động canh điểm trong vòng 1 giây
 • Tương tác bằng bút cùng lúc 4 người hoặc bằng tay với thiết bị PT01(optional)
 • Kích thước tương tác tối đa lên đến 120”
 • Thời gian phản hồi cực nhanh chỉ 0.016 giây
Sản phẩm này chưa có phụ kiện
Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/San-pham/May-chieu/Thiet-bi-tuong-tac-may-chieu/PW01U-BENQ
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến