Ngôn ngữ

HiteVision

LED HITEVISION TWB-NB55

LED HITEVISION TWB-NB55

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB65

LED HITEVISION TWB-NB65

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB70

LED HITEVISION TWB-NB70

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB80

LED HITEVISION TWB-NB80

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB84

LED HITEVISION TWB-NB84

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

Sao Mai
/San-pham/Man-tuong-tac/HiteVision
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn mua sản phẩm miễn phí, quý khách vui lòng liên hệ với Sao Mai theo thông tin bên dưới.
Sao Mai Tp. HCM
Email: hoanggiang@saomaiedu.com
ĐT: 0989.877.888
Sao Mai Đà Nẵng
Email: chitam@saomaiedu.com
ĐT: 0905.758.265
Trung Tâm Dịch vụ Thiết Bị Trường Học
Email: thanhbinh@saomaiedu.com
ĐT: 0989.877.999