Ngôn ngữ

HiteVision

LED HITEVISION TWB-NB55

LED HITEVISION TWB-NB55

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB65

LED HITEVISION TWB-NB65

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB70

LED HITEVISION TWB-NB70

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB80

LED HITEVISION TWB-NB80

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

LED HITEVISION TWB-NB84

LED HITEVISION TWB-NB84

  • Chỉ cần 1 thiết bị duy nhất cho các hoạt động
  • Mở trực tiếp các file thông qua kết nối USB

Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/San-pham/Man-tuong-tac/HiteVision
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến
MIỀN NAM

 (028) 5449 1888
Hotline: 0989 877 888